دسته: سیستم مورد نیاز

۱

مدت زمان گیم پلی Dying Light معلوم شد/وقت زیادبرای زامبی کشی

یک بازی جهان باز زامبی چقدر شما را مشغول خواهد کرد؟! اخیرا تهیه کننده عنوان مورد انتظار Dying Light آقای Tymon Smektala مدت زمان… گیم پلی این عنوان را مشخص کرد! آقای Tymon Smektala...

۲

نمرات بازی Alien منتشر شد/ترس واقعی یا ترسی شکست خورده

با توجه به نزذیک شدن به زمان انتشار بازی Alien Isolation نمرات این بازی نیز منتشر شده است. یکی از عناوین ترسناک که قرار است به زودی منتشر شود Alien Isolation نام دارد.این بازی که نمایشی...