دسته: مقالات

۱

نقد و بررسی بازی سبقت | بزن بریم!

نقد و بررسی بازی سبقت | بزن بریم! مدتی است که بازار بازی هایی که از نمونه های خارجی الهام میگیرند بسیار زیاد شده مخصوصا مورد هایی که با زبان فارسی آمیخته شوند می...